Objednávka oprava EZS : objekt Hlavná 10 prízemie a OIKT

Objednávka (číslo): 1
Rok: 2015
Objednávateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ  
Obchodné meno: Peter Paták- Promtech
IČO: 14 305 623
  Košice
V Košiciach dňa: 05.01.2015
Celková suma s DPH                                                             162,00 €
Objednávku podpísal: Biathová Jana, ved. OES