streda, 20.02.2019 Dnes: Lívia Zajtra: Eleonóra

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka katalóg Dve krajiny

Objednávka (číslo): 617
Rok: 2014
Objednávateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ  
Obchodné meno: Slovenská národná galéria
IČO: 164 712
Adresa dodávateľa: Riečna 1
  Bratislava
V Košiciach dňa: 1.12.2014
Popis objednaného plnenia: katalóg Dve krajiny
Celková suma s DPH                                                               22,00 €
Objednávku podpísal: Dr.Gabriela Timková,vedúca ODSF