streda, 24.04.2019 Dnes: Juraj Zajtra: Marek

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka A szlovákiai magyar ujságírás arcképcsarnoka

Objednávka (číslo): 606
Rok: 2014
Objednávateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ  
Obchodné meno: Lilium Aurum s.r.o.
IČO: 17 642 183
Adresa dodávateľa: Galantská 658/2F
  Dunajská Streda
V Košiciach dňa: 10.11.2014
Popis objednaného plnenia: A szlovákiai magyar ujságírás arcképcsarnoka
Celková suma s DPH                                                               14,00 €
Objednávku podpísal: Dr.Gabriela Timková,vedúca ODSF