sobota, 16.02.2019 Dnes: Ida Zajtra: Miloslava

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka Geologica Carpathica - predplatné 2015

Objednávka (číslo): 612
Rok: 2014
Objednávateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ  
Obchodné meno: Geologický ústav SAV
IČO: 586 943
Adresa dodávateľa: Dúbravská cesta 9
  Bratislava 45
V Košiciach dňa: 20.11.2014
Popis objednaného plnenia: Geologica Carpathica - predplatné 2015
Celková suma s DPH                                                               65,00 €
Objednávku podpísal: Dr.Gabriela Timková,vedúca ODSF