streda, 20.02.2019 Dnes: Lívia Zajtra: Eleonóra

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka ItLib - predplatné 2015

Objednávka (číslo): 610
Rok: 2014
Objednávateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ  
Obchodné meno: Centrum VTI SR
IČO: 151 882
Adresa dodávateľa: Lamačská cesta 8/A
  Bratislava
V Košiciach dňa: 20.11.2014
Popis objednaného plnenia: ItLib - predplatné 2015
Celková suma s DPH                                                               15,00 €
Objednávku podpísal: Dr.Gabriela Timková,vedúca ODSF