sobota, 16.02.2019 Dnes: Ida Zajtra: Miloslava

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka Cintorín sv. Rozálie

Objednávka (číslo): 595
Rok: 2014
Objednávateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ  
Obchodné meno: Občianske združenie Tradície a hodnoty
IČO: 31 815 065
Adresa dodávateľa: Žižkova 18
  Bratislava
V Košiciach dňa: 20.10.2014
Popis objednaného plnenia: Cintorín sv. Rozálie
Celková suma s DPH                                                             250,00 €
Objednávku podpísal: Dr.Gabriela Timková,vedúca ODSF