štvrtok, 24.01.2019 Dnes: Timotej Zajtra: Gejza

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka nákup kníh podľa prílohy

Objednávka (číslo): 592
Rok: 2014
Objednávateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ  
Obchodné meno: Verbum - vydavateľstvo KU
IČO: 37 801 279
Adresa dodávateľa: Hrabovská cesta 1A
  Ružomberok
V Košiciach dňa: 7.10.2014
Popis objednaného plnenia: Nákup kníh podľa príl.
Celková suma s DPH                                                             350,00 €
Objednávku podpísal: Dr.Gabriela Timková,vedúca ODSF