streda, 24.04.2019 Dnes: Juraj Zajtra: Marek

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra doplňovanie knižničného fondu

Dodávateľská faktúra (číslo): 11410031
Dodávateľ  
Obchodné meno: Malé centrum, s.r.o.
IČO: 35812575
Adresa dodávateľa: Radlinského 9, 812 37  Bratislava
Odberateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 14.10.2014
Dátum splatnosti faktúry: 8.11.2014
podľa objednávky číslo: 581/14
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: Doplňovanie knižničného fondu - knhy
Spolu k úhrade (EUR s DPH)66,35