Faktúra pramenita voda AQUA PRO

Dodávateľská faktúra (číslo): 82053749
Dodávateľ  
Obchodné meno: AQUA PRO, s.r.o.
IČO: 36184683
Adresa dodávateľa: Pod Furčou 7, 040 01 Košice
Odberateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 6.10.2014
Dátum splatnosti faktúry: 14.10.2014
podľa objednávky číslo: 0
podľa zmluvy číslo: 2012678
Účel faktúry: Pramenita voda AQUA PRO za9/2014 (pitný režim)
Spolu k úhrade (EUR s DPH)32,93