sobota, 16.02.2019 Dnes: Ida Zajtra: Miloslava

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra inzerát

Dodávateľská faktúra (číslo): 1443103633
Dodávateľ  
Obchodné meno: Petit Press, a.s. divízia východ, o.z.
IČO: 35790253
Adresa dodávateľa: Letná 47, Košice 
Odberateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 4.9.2014
Dátum splatnosti faktúry: 11.8.2014
podľa objednávky číslo: 37/14
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: Inzercia dňa 25.7.2014 - prenájom ponuka
Spolu k úhrade (EUR s DPH)79,94