streda, 24.04.2019 Dnes: Juraj Zajtra: Marek

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka chemická likvidácia plesní

Objednávka (číslo): 35
Rok: 2014
Objednávateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ  
Obchodné meno: Asanarates s.r.o., Daniel Leysek
IČO: 366 06 693
Adresa dodávateľa: Hutnícka 22
  Košice
V Košiciach dňa: 9.7.2014
Popis objednaného plnenia: Chemická likvidácia plesní na stenách v suterénnych skladových priestoroch v budove na Hlavnej 10 a Pribinovej 1
Celková suma s DPH                                                             420,00 €
Objednávku podpísal: JUDr. Ján Gašpar, riaditeľ