pondelok, 21.01.2019 Dnes: Vincent Zajtra: Zora

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra doplňovanie knižničného fondu

Dodávateľská faktúra (číslo): FV-230/2014
Dodávateľ  
Obchodné meno: Portál Slovakia
IČO: 35463066
Adresa dodávateľa: Horská 810  Horný Slavkov  059 91  Veľký Slavkov
Odberateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 17.7.2014
Dátum splatnosti faktúry: 10.7.2014
podľa objednávky číslo: 557/14
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: Doplňovanie knižničného fondu - knihy
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 271,29