Objednávka nákup kníh podľa prílohy

Objednávka (číslo): 558
Rok: 2014
Objednávateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ  
Obchodné meno: Albatros Media Slovakia, s.r.o.
IČO: 46 106 596
Adresa dodávateľa: Hattalova 12
  Bratislava
V Košiciach dňa: 19.6.2014
Popis objednaného plnenia: Nákup kníh podľa príl.
Celková suma s DPH                                                             210,00 €
Objednávku podpísal: Dr.Gabriela Timková, vedúca ODSF