streda, 20.02.2019 Dnes: Lívia Zajtra: Eleonóra

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra doplňovanie knižničného fondu

Dodávateľská faktúra (číslo): 3140001964
Dodávateľ  
Obchodné meno: Žilinská univerzita v Žiline
IČO: 397563
Adresa dodávateľa: Univerzitná 8215/1   010 26 Zilina
Odberateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 13.6.2014
Dátum splatnosti faktúry: 28.6.2014
podľa objednávky číslo: 552/14
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: Doplňovanie knižničného fondu - knihy
Spolu k úhrade (EUR s DPH)53,12