Faktúra poštové služby

Dodávateľská faktúra (číslo): 9000757450
Dodávateľ  
Obchodné meno: Slovenská pošta,a.s.
IČO: 36631124
Adresa dodávateľa: Partizánska cesta č.9,  975 99   Banská Bystrica
Odberateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 11.6.2014
Dátum splatnosti faktúry: 24.6.2014
podľa objednávky číslo: 0
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: poštové služby za obdobie  máj 2014
Spolu k úhrade (EUR s DPH)289,15