Faktúra toner

Dodávateľská faktúra (číslo): 140100268
Dodávateľ  
Obchodné meno: FOCUS-computer s.r.o.
IČO: 36188778
Adresa dodávateľa: Dominikánske námestie 35, 040 01 Košice
Odberateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 05.03.2014
Dátum splatnosti faktúry: 10.03.2014
podľa objednávky číslo: 13/2014
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: toner 
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 84,00