Objednávka Košické historické zošity

Objednávka (číslo): 506
Rok: 2014
Objednávateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ
Obchodné meno: Dejepisný spolok v Košiciach
IČO: 31 981 119
Adresa dodávateľa: Bačíkova 1
Košice
V Košiciach dňa: 30.1.2014
Popis objednaného plnenia: Košické historické zošity
Celková suma s DPH                                                               28,00 €
Objednávku podpísal: Dr.Gabriela Timkova,vedúca ODSF