pondelok, 21.01.2019 Dnes: Vincent Zajtra: Zora

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra ročný členský poplatok SANET

Dodávateľská faktúra (číslo): 042814
Dodávateľ
Obchodné meno: Združenie podnikateľov Slovenskej akademickej siete
IČO: 17055270
Adresa dodávateľa: Vazovova 5 812 69 Bratislava
Odberateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 24.1.2014
Dátum splatnosti faktúry: 3.2.2014
podľa objednávky číslo: 0
podľa zmluvy číslo: Stanovy SANET
Účel faktúry: Ročný členský poplatok na krytie admin. nákladov Združenia SANET
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 33,00