Faktúra doplňovanie knižničného fondu

Dodávateľská faktúra (číslo): SK-2013-143626
Dodávateľ
Obchodné meno: Who is Who v SR
IČO: CH-170.3.004.856-5
Adresa dodávateľa: Trnavská cesta 50/A  821 02  Bratislava
Odberateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 23.12.2013
Dátum splatnosti faktúry: 3.1.2013
podľa objednávky číslo: 638/13
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: Doplňovanie knižničného fondu - knihy
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 399,00