utorok, 22.01.2019 Dnes: Zora Zajtra: Miloš

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka nákup kníh podľa prílohy

Objednávka (číslo): 633
Rok: 2013
Objednávateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ
Obchodné meno: Grada Slovakia, s.r.o.
IČO: 31 346 103
Adresa dodávateľa: Moskovská 29, 811 08 Bratislava
V Košiciach dňa: 25.11.2013
Popis objednaného plnenia: Nákup kníh podľa príl.
Celková suma s DPH                                                             650,00 €
Objednávku podpísal: PaedDr. G.Timková, vedúca ODSF