pondelok, 18.02.2019 Dnes: Jaromír Zajtra: Vlasta

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra preklad  textu zo SJ  do AJ

Dodávateľská faktúra (číslo): 224/2013
Dodávateľ
Obchodné meno: H-PREKLADY s.r.o.
IČO: 46644679
Adresa dodávateľa: Pražská 1, 040 11Košice
Odberateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 21.11.2013
Dátum splatnosti faktúry: 04.12.2013
podľa objednávky číslo: 83/2013
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: preklad  textu zo SJ  do AJ
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 86,35