sobota, 16.02.2019 Dnes: Ida Zajtra: Miloslava

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra doplňovanie knižničného fondu

Dodávateľská faktúra (číslo): 9001400179
Dodávateľ
Obchodné meno: Suweco CZ, s.r.o.
IČO: 25094769
Adresa dodávateľa: Klečákova 347   180 21  Praha 9
Odberateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 5.11.2013
Dátum splatnosti faktúry: 21.11.2013
podľa objednávky číslo: 587,588/13
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: Doplňovanie knižničného fondu -časopisy
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 6 958,08