štvrtok, 24.01.2019 Dnes: Timotej Zajtra: Gejza

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka Trend - predplatné

Objednávka (číslo): 606
Rok: 2013
Objednávateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ
Obchodné meno: Trend Representative, s.r.o.
IČO: 43 824 706
Adresa dodávateľa: Tomášikova 23, Bratislava
V Košiciach dňa: 19.10.2013
Popis objednaného plnenia: Trend - predplatné 2014
Celková suma s DPH                                                               80,00 €
Objednávku podpísal: PaedDr. G.Timková, vedúca ODSF