sobota, 16.02.2019 Dnes: Ida Zajtra: Miloslava

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka Quintessenz - predplatné

Objednávka (číslo): 599
Rok: 2013
Objednávateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ
Obchodné meno: Ing. Eva Kubišová, I-med
IČO: 38 020 650
Adresa dodávateľa: SNP 149/62, Stará Turá
V Košiciach dňa: 17.10.2013
Popis objednaného plnenia: Quintessenz - predplatné 2014
Celková suma s DPH                                                               50,00 €
Objednávku podpísal: PaedDr. G.Timková, vedúca ODSF