Objednávka Slovenské divadlo

Objednávka (číslo): 607
Rok: 2013
Objednávateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ
Obchodné meno: Veda, vydavateľstvo
IČO: 166 758
Adresa dodávateľa: Dúbravská cesta 9, Bratislava
V Košiciach dňa: 19.10.2013
Popis objednaného plnenia: Slovenské divadlo
Celková suma s DPH                                                               15,00 €
Objednávku podpísal: PaedDr. G.Timková, vedúca ODSF