pondelok, 18.02.2019 Dnes: Jaromír Zajtra: Vlasta

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra doplňovanie knižničného fondu

Dodávateľská faktúra (číslo): 3130001684
Dodávateľ
Obchodné meno: Technická univerzita vo Zvolene
IČO: 397440
Adresa dodávateľa: T.G. Masaryka 2117/24  960 53  Zvolen
Odberateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 24.10.2013
Dátum splatnosti faktúry: 31.10.2013
podľa objednávky číslo: 594/13
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: Doplňovanie knižničného fondu - knihy
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 539,95