streda, 20.02.2019 Dnes: Lívia Zajtra: Eleonóra

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka Bibliomedika, obnova predplatného na rok 2014

Objednávka (číslo): 77
Rok: 2013
Objednávateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ
Obchodné meno: Albertina icome Bratislava, s.r.o.
IČO: 35681811
Adresa dodávateľa: Cukrová 14
Bratislava 1
V Košiciach dňa: 23.10.2013
Popis objednaného plnenia: Bibliomedika, obnova predplatného na rok 2014, stand alone, DVD 4xročne
Celková suma s DPH                                                             405,00 €
Objednávku podpísal: Vladimír Šiška, vedúci OIKT