utorok, 22.01.2019 Dnes: Zora Zajtra: Miloš

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka nákup kníh podľa prílohy

Objednávka (číslo): 594
Rok: 2013
Objednávateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ
Obchodné meno: Technická univerzita vo Zvolene
IČO: 397 440
Adresa dodávateľa: T.G. Masaryka 2117/24, Zvolen
V Košiciach dňa: 9.10.2013
Popis objednaného plnenia: Nákup kníh podľa prílohy
Celková suma s DPH                                                             550,00 €
Objednávku podpísal: PaedDr. G.Timková, vedúca ODSF