štvrtok, 24.01.2019 Dnes: Timotej Zajtra: Gejza

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka predplatné českých periodík

Objednávka (číslo): 591
Rok: 2013
Objednávateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ
Obchodné meno: Osveta, spol. s r.o.
IČO: 31 604 676
Adresa dodávateľa: Jilemnického 57, Martin
V Košiciach dňa: 7.10.2013
Popis objednaného plnenia: Predplatné českých periodík - 2014
Celková suma s DPH                                                               75,00 €
Objednávku podpísal: PaedDr. G.Timková, vedúca ODSF