streda, 20.02.2019 Dnes: Lívia Zajtra: Eleonóra

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka nákup kníh podľa prílohy

Objednávka (číslo): 589
Rok: 2013
Objednávateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ
Obchodné meno: Allan Michna - Inform
IČO: 17 885 680
Adresa dodávateľa: Bratislavská 14, Žilina
V Košiciach dňa: 3.10.2013
Popis objednaného plnenia: nákup kníh podľa príl.
Celková suma s DPH                                                             160,00 €
Objednávku podpísal: PaedDr. G.Timková, vedúca ODSF