Faktúra poskytnuté služby podľa súpisu vykonaných prác

Dodávateľská faktúra (číslo): OF/010/13
Dodávateľ
Obchodné meno: VKE, s.r.o.
IČO: 45411981
Adresa dodávateľa: Poľovská 36, Košice - Poľov
Odberateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 9.10.2013
Dátum splatnosti faktúry: 17.10.2013
podľa objednávky číslo: 0
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: poskytnuté služby podľa súpisu vykonaných prác v období 1.9.-30.9.2013
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 620,00