pondelok, 18.02.2019 Dnes: Jaromír Zajtra: Vlasta

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka nákup kníh podľa prílohy

Objednávka (číslo): 577
Rok: 2013
Objednávateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ
Obchodné meno: Grada Slovakia, s.r.o.
IČO: 31 346 103
Adresa dodávateľa: Moskovská 29, Bratislava
V Košiciach dňa: 20.9.2013
Popis objednaného plnenia: Nákup kníh podľa príl.
Celková suma s DPH                                                             680,00 €
Objednávku podpísal: PaedDr. G.Timková, vedúca ODSF