streda, 24.04.2019 Dnes: Juraj Zajtra: Marek

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka nákup Účtovníctvo Ropo a obcí

Objednávka (číslo): 578
Rok: 2013
Objednávateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ
Obchodné meno: Iura edition, s.r.o.
IČO: 31 348 262
Adresa dodávateľa: Mlynské nivy 48, Bratislava
V Košiciach dňa: 24.9.2013
Popis objednaného plnenia: Účtovníctvo Ropo a obcí - predplatné 2014
Celková suma s DPH                                                               70,00 €
Objednávku podpísal: PaedDr. G.Timková, vedúca ODSF