streda, 24.04.2019 Dnes: Juraj Zajtra: Marek

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra poskytnuté služby  podľa súpisu vykonaných prác

Dodávateľská faktúra (číslo): OF/009/13
Dodávateľ
Obchodné meno: VKE, s.r.o.
IČO: 45411981
Adresa dodávateľa: Poľovská 36, 040 15 Košice - Poľov
Odberateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 12.9.2013
Dátum splatnosti faktúry: 19.9.2013
podľa objednávky číslo: 0
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: poskytnuté služby  podľa súpisu vykonaných prác od 1.8. - 31.8. 2013
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 620,00