pondelok, 18.02.2019 Dnes: Jaromír Zajtra: Vlasta

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra doplňovanie knižničného fondu

Dodávateľská faktúra (číslo): 60000614
Dodávateľ
Obchodné meno: Slovart-G.T.G. s.r.o.
IČO: 31346359
Adresa dodávateľa: Krupinská 4  P.O.Box 152   852 99  Bratislava
Odberateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 2.9.2013
Dátum splatnosti faktúry: 28.8.2013
podľa objednávky číslo: 565/13
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: Doplňovanie knižniočného fondu - knihy
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 57,68