Objednávka nákup kníh podľa prílohy

Objednávka (číslo): 563
Rok: 2013
Objednávateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ
Obchodné meno: Rafael Szabó
IČO: 0
Adresa dodávateľa: Gerlachovská 5, Košice
V Košiciach dňa: 9.8.2013
Popis objednaného plnenia: Rafael Szabó: Spomienky na lásku
Celková suma s DPH                                                               16,00 €
Objednávku podpísal: PaedDr. G.Timková, vedúca ODSF