pondelok, 18.02.2019 Dnes: Jaromír Zajtra: Vlasta

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra periodická kontrola a servis klimatizačných zariadení

Dodávateľská faktúra (číslo): 2013053
Dodávateľ
Obchodné meno: Elektro_Klíma, spol. s r. o.
IČO: 35704357
Adresa dodávateľa: Budatinska 31, 851 01 Bratislava
Odberateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 12.8.2013
Dátum splatnosti faktúry: 26.8.2013
podľa objednávky číslo: 54/13
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: Periodická kontrola a servis klimatizačných zariadení U-16
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 347,00