pondelok, 18.02.2019 Dnes: Jaromír Zajtra: Vlasta

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra odkúpenie zariadení po ukončení lízingovej zmluvy

Dodávateľská faktúra (číslo): 173880
Dodávateľ
Obchodné meno: IBM Slovensko, spol. s.r.o.
IČO: 31337147
Adresa dodávateľa: Apollo II, Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava
Odberateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 31.7.2013
Dátum splatnosti faktúry: ihneď
podľa objednávky číslo: 0
podľa zmluvy číslo: SK030904
Účel faktúry: Odkúpenie zariadení po ukončení lízingovej zmluvy
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 1 539,60