streda, 24.04.2019 Dnes: Juraj Zajtra: Marek

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra doplňovanie knižničného fondu

Dodávateľská faktúra (číslo): 4513002/1
Dodávateľ
Obchodné meno: Slovart-G.T.G. s.r.o.
IČO: 31346359
Adresa dodávateľa: Krupinská 4  852 99  Bratislava
Odberateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 24.6.2013
Dátum splatnosti faktúry: 25.6.2013
podľa objednávky číslo: 589/12
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: Doplňovanie kn ižničného fondu - časopisy
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 60,00