nedeľa, 17.02.2019 Dnes: Miloslava Zajtra: Jaromír

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra periodická prehliadka VTZ

Dodávateľská faktúra (číslo): 05/06/2013
Dodávateľ
Obchodné meno: GABRIEL ELETRIC, s.r.o
IČO: 36647497
Adresa dodávateľa: Czambelova 2, 040 01 Košice
Odberateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 24.6.2013
Dátum splatnosti faktúry: 27.6.2013
podľa objednávky číslo: 52/13
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: Periodická prehliadka VTZ - Bleskozvody na objekte Pribinova 1 + odstránenie zistených závad
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 168,12