Objednávka nákup kníh podľa prílohy

Objednávka (číslo): 552
Rok: 2013
Objednávateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ
Obchodné meno: Elfa s.r.o.
IČO: 31 648 410
Adresa dodávateľa: Park Komenského 7
V Košiciach dňa: 29.5.2013
Popis objednaného plnenia: Nákup kníh podľa príl.
Celková suma s DPH                                                          1 052,00 €
Objednávku podpísal: PaedDr. G.Timková, vedúca ODSF