pondelok, 18.02.2019 Dnes: Jaromír Zajtra: Vlasta

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra doplňovanie knižničného fondu

Dodávateľská faktúra (číslo): FA1300489
Dodávateľ
Obchodné meno: Albion Books, PhDr. A. Oslancová
IČO: 32016433
Adresa dodávateľa: Dolná 23  974 01  Banská Bystrica 1
Odberateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 27.5.2013
Dátum splatnosti faktúry: 4.6.2013
podľa objednávky číslo: 548/13
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: Doplňovanie knižničného fondu - knihy
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 945,66