streda, 20.02.2019 Dnes: Lívia Zajtra: Eleonóra

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra doplňovanie knižničného fondu

Dodávateľská faktúra (číslo): 13709
Dodávateľ
Obchodné meno: Národní knihovna ČR
IČO: 23221
Adresa dodávateľa: Sodomkova 2/1146   102 00  Praha 10
Odberateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 9.5.2013
Dátum splatnosti faktúry: 29.5.2013
podľa objednávky číslo: 539/13
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: Doplňovanie knižničného fondu - knihy
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 7,96