sobota, 16.02.2019 Dnes: Ida Zajtra: Miloslava

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka nákup kníh podľa prílohy

Objednávka (číslo): 530
Rok: 2013
Objednávateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ
Obchodné meno: Univerzita Konštantína Filozofa
IČO: 157 716
Adresa dodávateľa: Tr. A. Hlinku 1
V Košiciach dňa: 26.3.2013
Popis objednaného plnenia: Nákup kníh podľa príl.
Celková suma s DPH                                                             520,00 €
Objednávku podpísal: PaedDr. G.Timková, vedúca ODSF