Objednávka EPSON Páska čierna FX-890

Objednávka (číslo): 41
Rok: 2013
Objednávateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ
Obchodné meno: FOCUS-computer s.r.o.
IČO: 36 188 778
Adresa dodávateľa: Dominikánske nám. 35
V Košiciach dňa: 07.05.2013
Popis objednaného plnenia: EPSON Páska čierna FX-890 (C13S015329)
Celková suma s DPH                                                             177,60 €
Objednávku podpísal: Helena Marcziová, odbor. Ekonómka