streda, 20.03.2019 Dnes: Víťazoslav Zajtra: Blahoslav

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka nákup kníh podľa prílohy

Objednávka (číslo): 538
Rok: 2013
Objednávateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ
Obchodné meno: Bratia Sabovci, s.r.o.
IČO: 36 016 144
Adresa dodávateľa: Pribinova 8183/170
V Košiciach dňa: 24.4.2013
Popis objednaného plnenia: Nákup kníh podľa príl.
Celková suma s DPH                                                             650,00 €
Objednávku podpísal: PaedDr. G.Timková, vedúca ODSF