pondelok, 21.01.2019 Dnes: Vincent Zajtra: Zora

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra poplatky za hovorné

Dodávateľská faktúra (číslo): 520 228 65 17
Dodávateľ
Obchodné meno: Orange Slovensko a.s.
IČO: 35697270
Adresa dodávateľa: Metodova č. 8, 821 08 Bratislava
Odberateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 17.4.2013
Dátum splatnosti faktúry: 29.4.2013
podľa objednávky číslo: 0
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: mobilné telefóny ŠVK - poplatky za hovorné
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 557,50