Faktúra oprava Xerox 5225

Dodávateľská faktúra (číslo): 1304082
Dodávateľ
Obchodné meno: KENET s.r.o.
IČO: 36194166
Adresa dodávateľa: Viedenská 4, 040 13 Košice
Odberateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 19.4.2013
Dátum splatnosti faktúry: 24.4.2013
podľa objednávky číslo: 32/13
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: oprava Xerox 5225 - ovládací panel
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 30,00