štvrtok, 24.01.2019 Dnes: Timotej Zajtra: Gejza

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka nákup kníh podľa prílohy

Objednávka (číslo): 533
Rok: 2013
Objednávateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ
Obchodné meno: Portál Slovakia
IČO: 35 463 066
Adresa dodávateľa: Horská 810
V Košiciach dňa: 28.3.2013
Popis objednaného plnenia: Nákup kníh podľa príl.
Celková suma s DPH                                                             170,00 €
Objednávku podpísal: PaedDr. G.Timková, vedúca ODSF