Faktúra doplňovanie knižničného fondu

Dodávateľská faktúra (číslo): FO-1302053
Dodávateľ
Obchodné meno: Grada Slovakia s.r.o.
IČO: 31346103
Adresa dodávateľa: Moskovská 29  811 08  Bratislava
Odberateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 5.4.2013
Dátum splatnosti faktúry: 9.4.2013
podľa objednávky číslo: 528/13
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: Dopňovanie knižničného fondu - knihy
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 377,95